Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til sosialministeren

Datert: 30.01.1997
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 05.02.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Fylkesmannen i Rogaland har omgjort et sosialhjelpsvedtak i Stavanger kommune og på generelt grunnlag besluttet at klienten skal motta et beløp, som sammen med andre støtteordninger for et ektepar med to barn tilsvarer en inntekt på ca. 190 000 kroner. Fylkesmannen har dermed fastsatt et bestemt nivå som sosialhjelpen for den aktuelle familietypen heretter skal ligge på.

Mener statsråden at en slik inngripen er i tråd med kravet til kommunalt selvstyre, og finner statsråden en slik størrelse på utbetalingene rimelig?


Les hele debatten