Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 31.01.1997
Besvart: 05.02.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Ved tidligere endringer i videregående opplæring har departementet gitt elevene adgang til å avlegge eksamen etter gammel ordning i inntil 3 år.

Vil statsråden omgjøre sin beslutning om at våren 1997 blir siste mulighet for å avlegge eksamen etter endret sturktur slik at elevene også denne gang får en frist på inntil 3 år?


Les hele debatten