Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvordan statsråden vil forhindre en sentralisering av studietilbud og studiesteder, med bakgrunn i at regjeringen i tildelingsbrevet for Nord universitet for 2019 konstaterer at det er utfordrende med stor geografisk spredning

Datert: 07.02.2019
Besvart: 13.02.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Da regjeringen fremmet strukturreformen for høyere utdanning, ble det understreket at reformen ikke skulle medføre nedlegging av studiesteder. Det ble videre vektlagt at institusjonene er sentrale aktører for utvikling og verdiskaping i regionene. I tildelingsbrevet for Nord universitet for 2019 konstaterer regjeringen at det er utfordrende med stor geografisk spredning, og ber styret vedta ny struktur. Hvordan vil statsråden forhindre en sentralisering av studietilbud og studiesteder?


Les hele debatten