Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Om hvilke føringer regjeringen har gitt for fremtidig lokalisering av tingrettene i Østfold

Datert: 14.02.2019
Besvart: 20.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Hvilke føringer har regjeringen gitt for fremtidig lokalisering av tingrettene i Østfold?


Les hele debatten