Spørretimespørsmål fra Eigil Knutsen (A) til olje- og energiministeren

Om hvilken strategi regjeringen har for å bruke vår verdensledende kompetanse og teknologi innen petroleum for å bygge norsk havvindindustri

Datert: 07.03.2019
Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Eigil Knutsen (A)

Spørsmål

Eigil Knutsen (A): Vestlandet er en energiregion. Vår industri er verdensledende på sine felt. Det gjør oss godt posisjonert for fremtiden med høyere verdiskaping og lavere klimagassutslipp. En større del av norsk sokkel skal elektrifiseres. I realiteten bygger vi infrastruktur på havbunnen som i fremtiden kan brukes av havvind. Slik er olje- og gassnæringen en avgjørende næring for å bygge grønn industri.

Hvilken strategi har regjeringen for å bruke vår verdensledende kompetanse og teknologi innen petroleum for å bygge norsk havvindindustri


Les hele debatten