Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

Om at styret i Helse Møre og Romsdal har vedtatt omfattande kuttforslag som går ut over pasienttilbodet, og om statsråden meiner at dette er måten å drive sjukehuspolitikk på, å kutte i drifta på sjukehusa og lempe kostnadene over på kommunane

Datert: 28.03.2019
Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

Geir Inge Lien (Sp)

Spørsmål

Geir Inge Lien (Sp): Styret i Helse Møre og Romsdal har vedtatt omfattande kuttforslag som går ut over pasienttilbodet. Ei fødeavdeling skal leggast ned, rehabiliteringstilbod skal om mogleg overtakast av private eller kommunane, psykiatrisengeplassar vert kutta, reinhald privatisert, liggetid korta ned og ambulansetenesta er trua. Ordførarar vel no å legge ned alle samarbeidsavtaler med helseføretaka.

Meiner statsråden at dette er måten å drive sjukehuspolitikk på – å kutte i drifta på sjukehusa og lempe kostnadene over på kommunane?


Les hele debatten