Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

Om hvorvidt regjeringen vil ta initiativ til at ACER-saken behandles på nytt av Stortinget, med bakgrunn i at Norge ikke har fått tilsvarende erklæring fra EU som Island, om at energipakken ikke påvirker kontroll over energiressurser

Datert: 28.03.2019
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): EU og Island ble 22. mars enige om at gjeldende bestemmelser i tredje energipakke ikke påvirker Islands "fulle, suverene kontroll over Islands energiressurser og deres myndighet til å bestemme hvordan de skal bli benyttet og forvaltet. Beslutninger om strømforbindelser mellom Island og EUs elektrisitetsmarked ligger helt under de islandske myndigheters kompetanse". Norge har ikke fått noen tilsvarende erklæring fra EU.

Vil regjeringen ta initiativ til at ACER-saken behandles på nytt av Stortinget?


Les hele debatten