Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til klima- og miljøministeren

Datert: 04.04.2019
Spørsmålet er trukket tilbake

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Regjeringen har som mål at Norge skal være klimanøytralt i 2030. Equinors landanlegg på Melkøya i Finnmark står alene for opptil 2 pst. av Norges CO2-utslipp. Statnett, Varanger Kraft og Finnmark Kraft annonserte nylig at de vil søke konsesjon på å utvide kraftledningen østover i Finnmark. Den legger til rette for at Melkøya kan elektrifiseres og redusere utslipp med ca. 1 million tonn CO2 årlig.

Er statsråden enig i at elektrifisering av Melkøya er et viktig tiltak for å redusere utslipp?


Les hele debatten