Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om at bosniere som var over 27 år da de kom til Norge i 1993, har andre pensjonsrettigheter enn andre asylsøkere/flyktninger i Norge fordi de fikk opphold på kollektivt grunnlag, ikke på individuelt, og om statsråden vil rette opp i denne urettferdigheten

Datert: 08.04.2019
Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 08.05.2019 av helseministeren Bent Høie

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Bosniere som var over 27 år da de kom til Norge i 1993, har andre pensjonsrettigheter enn andre asylsøkere/flyktninger i Norge. De fikk opphold på kollektivt grunnlag, ikke på individuelt. Det medførte at de ikke fikk de samme pensjonsrettighetene som andre asylsøkere/flyktninger, noe som i dag rammer flere bosniere når de pensjoneres.

Vil statsråden ta tak i denne urettferdigheten og vurdere tiltak som sikrer at bosniere dette gjelder, får en rettferdig pensjon?


Les hele debatten