Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Om hvorvidt statsråden mener at planleggingen av ny sykehusstruktur på Helgelandskysten har vært en tillitvekkende prosess

Datert: 02.05.2019
Besvart: 08.05.2019 av helseminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Planleggingen av ny sykehusstruktur på Helgelandskysten bygger på en omstridt rapport fra en ekstern ressursgruppe. I et varsel fra tillitsvalgte kommer det frem at det er avholdt 17 møter mellom ressursgruppa og to personer i sykehusledelsen – der ansattrepresentanter ikke fikk delta, og der referatene først ble offentliggjort månedsvis etterpå. Det er uklart hvem som utnevnte ressursgruppa, og tillitsvalgte ble ikke involvert i utnevnelsen.

Mener statsråden at dette har vært en tillitvekkende prosess?


Les hele debatten