Spørretimespørsmål fra Elin Tvete (Sp) til klima- og miljøministeren

Om statsråden anerkjenner fare for spredning av sykdommen svinepest fra villsvin til tamgris, og om regjeringen vil ha som mål å utrydde villsvin

Datert: 17.10.2019
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 23.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Elin Tvete (Sp)

Spørsmål

Elin Tvete (Sp): I forslag til statsbudsjett under Klima- og miljødepartementet står det følgende: "Handlingsplan mot den framande viltarten villsvin har som mål at det skal vere minst mogleg villsvin i Noreg, og spreidd ut over eit minst mogleg geografisk område." Villsvin er en uønsket art i Norge som gjør stor skade på avlinger og kan være spreder av svinepest. Regjeringen tar ikke sikte på å utrydde villsvin, men kun holde bestanden nede.

Anerkjenner statsråden fare for spredning av sykdommen svinepest fra villsvin til tamgris, og vil regjeringen ha som mål å utrydde villsvin?


Les hele debatten