Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

Om hvorfor ikke regjeringen har fulgt opp klima i kvotemeldingen, med henvisning til at dagens kvotesystem gir lite rom for at rederiene kan organisere sitt fiske slik at de tar hensyn til klimaavtrykket

Datert: 13.11.2019
Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren
Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Ifølge regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart utgjør klimagassutslippene fra innenriks sjøfart, fiske og fritidsbåter ca. 22 pst. av utslippene i transportsektoren. Liegruppen bygger nå verdens mest miljøvennlige fiskefartøy, der NOX-utslippene vil være 81 pst. lavere og CO2 24 pst. lavere. Men dagens kvotesystem gir lite rom for at rederiene kan organisere sitt fiske slik at de tar hensyn til klimaavtrykket.

Hvorfor har ikke regjeringen fulgt opp klima i kvotemeldingen?


Les hele debatten