Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

Om når utanriksministeren vil informere Stortinget om status i forhandlingane om eit globalt regelverk for elektronisk handel, og om Noreg vil offentleggjere sine posisjonar slik EU, og dermed våre naboland, har gjort

Datert: 14.11.2019
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Noreg har siste halvår hatt samtalar og forhandlingar med om lag 80 land om eit globalt regelverk for elektronisk handel. Dette kan bli ei omfattande avtale med mange og ulike konsekvensar.

Når vil utanriksministeren informere Stortinget om status i desse forhandlingane, og vil Noreg offentleggjere sine posisjonar slik EU, og dermed våre naboland, har gjort?


Les hele debatten