Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

Om regjeringen vil fremme forslag om å innføre sivilrettslig inndragning av kriminelle penger, og når dette i tilfelle vil skje

Datert: 14.11.2019
Besvart: 20.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Beløpet som inndras av kriminelle penger i Norge pr. år, ligger svært lavt. I fjor var det ca. 100 millioner kroner. Vi har flere ganger etterlyst og fremmet forslag i Stortinget om oppfølging av utredningen om sivilrettslig inndragning som var på høring til februar 2017. Svarene fra ulike justisministere har vært avventende. Det var derfor positivt at justisministeren 29. september i NRK Dagsrevyen og på nrk.no roste modellen for sivilrettslig inndragning i Irland og ga inntrykk av at vi vil følge etter i Norge. Det er imidlertid ikke varslet noe om dette i statsbudsjettet eller på andre måter.

Vil regjeringen fremme forslag om å innføre sivilrettslig inndragning, og når vil dette i tilfelle skje?


Les hele debatten