Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

Om hvordan statsråden vil bidra til å utjevne konkurranseforskjellene som har oppstått mellom gipsplateprodusenter i og utenfor EUs kvotesystem, i og utenfor Norge

Datert: 23.01.2020
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 29.01.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Gipsplateprodusenten Gyproc får om lag 11 ganger så høy CO2-kostnad pr. produsert enhet som sin kvotepliktige konkurrent som følge av at regjeringen fjernet fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon, elektrolyse, metallurgiske prosesser og mineralogiske prosesser – dette til tross for at de slipper ut like mye CO2 pr. produsert enhet.

Hvordan vil statsråden bidra til å utjevne konkurranseforskjellene som har oppstått mellom gipsplateprodusenter i og utenfor EUs kvotesystem, i og utenfor Norge?


Les hele debatten