Spørretimespørsmål fra Jorunn Hageler (SV) til helseministeren

Datert: 05.02.1997
Besvart: 12.02.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Jorunn Hageler (SV)

Spørsmål

Jorunn Hageler (SV): Det har i den senere tid kommet fram informasjon om at funksjonshemmede kvinner i sterkere grad enn andre kvinner er utsatt for seksuelle overgrep.

Har statsråden tatt eller vil ta noe initiativ til å få klarlagt omfanget av problemet, hva som bør gjøres for å forebygge det, og hvilket ansvar mener statsråden at Statens Helsetilsyn bør ha på dette området?


Les hele debatten