Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

Om lønns- og arbeidsvilkårene til sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel, og hvorvidt statsministeren vil sørge for å sette ned et utvalg for å sikre rettferdighet for sjøfolkene

Datert: 12.02.2020
Besvart: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Et ordnet arbeidsliv er et gode for folk på jobb, og det er et konkurransefortrinn og egentlig selve kjernen i den norske modellen. Norske lønns- og arbeidsvilkår er under press i mange bransjer. Vi hører om innleie, lønnsdumping, lønnstyveri og usikre kontrakter som utbredte fenomener i deler av økonomien. Det er en trussel mot folk på jobb, men det er også en trussel mot et arbeidsliv som er fundamentet i den norske modellen, grunnlaget for produktiviteten, økonomien og fellesskapet og nye jobber. ?

Et tema som har vært oppe i mange år, men som denne regjeringen har vist påfallende liten interesse for, er lønns- og arbeidsvilkårene til sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel. Mange fartøy som seiler på norske hav og på oppdrag langs Norges kyst, har i dag utenlandske sjøfolk på lønninger man ikke kan leve av i Norge. Vi hører om lønninger i noen tilfeller nede i 30–40 kr i timen, også på skip som jobber mellom norske havner. En av konsekvensene av det er at andelen norske sjøfolk, nordmenn som jobber på fartøyene, går ned – i fraktfarten er den gått ned fra 60–70 pst. til rundt 20 pst. på 15 år.?

Så er spørsmålet: Kan vi gjøre noe med det? Regjeringen har flere ganger sagt at det kan vi ikke. Nå har to uavhengige utredninger – én av dem er bestilt av regjeringen – vist at det er mulig å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. I går fikk vi også et konkret lovforslag, utarbeidet av Nordisk institutt for sjørett, om hvordan det kan gjøres. Vi har handlingsrom, vi har fakta. Arbeiderpartiet har sammen med SV og Senterpartiet fremmet et forslag om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal komme fram til konkrete løsninger og lovforslag på dette området. Vil statsministeren sørge for å sette ned et slikt utvalg for å sikre rettferdighet for sjøfolkene som jobber hos oss og for oss??


Les hele debatten