Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om statsråden ser at det undergraver konkurranse og gir dårligere vilkår for universiteter og høgskole at de på kort varsel og uten å bli involvert i forkant, er pålagt å bruke Statsbygg som rådgiver ved leie av lokaler i markedet

Datert: 20.02.2020
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 26.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Nina Sandberg (A)

Spørsmål

Nina Sandberg (A): På kort varsel og uten å bli involvert i forkant er universiteter og høgskoler fra 1. mars av pålagt å bruke Statsbygg som rådgiver ved leie av lokaler i markedet.

Ser statsråden at dette undergraver konkurranse, og gir dårligere markedsdynamikk, og dermed dårligere vilkår for universiteter og høgskoler som leietakere?


Les hele debatten