Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 07.02.1997
Besvart: 12.02.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): Kommunenes Sentralforbund har gjennom et rundskriv prøvd å ta rettigheter fra lågtlønna omsorgsarbeidere ved å definere dem som oppdragstakere slik at mange blant annet har mista retten til feriepenger.

Hva vil statsråden gjøre for å gi de skadelidte tilbake retten til arbeide og feriepenger?


Les hele debatten