Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorfor ikke Oslo er en del av Viken når regjeringen definerer Hallingdal i tidligere Buskerud og Enningdalen i Østfold som del av samme bo- og arbeidsmarkedsområde

Datert: 27.02.2020
Besvart: 04.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Hvorfor er ikke Oslo en del av Viken når regjeringen definerer Hallingdal i tidligere Buskerud og Enningdalen i Østfold som del av samme bo- og arbeidsmarkedsområde?


Les hele debatten