Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til helseministeren

Datert: 07.02.1997
Besvart: 12.02.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): Eg viser til oppslag i Dagbladet 6. februar 1997, om ein kreftpasient er blitt operert i ansiktet. Etter dagens reglar må pasienten sjølv betala delar av tannbehandlinga som trengs etter sjukdomen.

Kva kan helseministeren gjera for å retta opp eit regelverk som ikkje ser ut til å fanga opp refusjon for nødvendig kreftbehandling knytt til rekonstruksjon av kjeve og tannsett?


Les hele debatten