Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til nærings- og handelsministeren

Datert: 07.02.1997
Besvart: 12.02.1997 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): Hydro Seafood ønsker å bruke middelet Invermectin for å bekjempe lakselus i en rekke oppdrettsanlegg i Skottland. Middelet påvirker sentralnervesystemet både hos dyr og mennesker, og er ikke godkjent for bruk i oppdrettsnæringen her i landet.

Hvordan reagerer statsråden på at Hydro Seafood har en annen etisk standard ute enn hjemme, og vil statsråden ta noe initiativ overfor Hydro Seafood i denne saken?


Les hele debatten