Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om statsråden har en plan for kontrollert gjenåpning av campusene, med bakgrunn i at det på universitet og høgskoler nå er stor usikkerhet og varierende planer

Datert: 30.04.2020
Besvart: 06.05.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Nina Sandberg (A)

Spørsmål

Nina Sandberg (A): Regjeringen skal gjenåpne samfunnet gradvis og kontrollert, men på universitet og høgskoler er det nå stor usikkerhet og varierende planer for tilgang og gjenåpning, selv innen samme geografiske område. Signalene fra statsråden oppleves som utydelige. Nær 300 000 studenter vet ikke hvordan resten av studieåret blir, forskerne trenger tilgang til laboratorier og infrastruktur. En pandemi fordrer nasjonale rammer, av hensyn til tiltakenes legitimitet og effekt.

Har statsråden en plan for kontrollert gjenåpning av campusene?


Les hele debatten