Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til olje- og energiministeren

Om hvordan de bevilgede pengene til forebyggende tiltak i kommunene skal fordeles, og om de rekker å bli fordelt før vårflommen setter inn

Datert: 20.05.2020
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 27.05.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Bengt Fasteraune (Sp)

Spørsmål

Bengt Fasteraune (Sp): Mye snø i fjellet og gradvis varmere vær gjør at NVE har varslet at det er fare for stor vårflom, blant annet er det 95 pst. sannsynlighet for stor vårflom i Nord-Norge. Vi vet at gode forberedelser er viktig for å unngå store skader når vårflommen kommer. Nå haster det med forebyggende tiltak, hvis det skal ha en effekt. 15. mai varslet olje- og energiministeren at det var bevilget 100 mill. kroner til forebyggende tiltak i kommunene.

Hvordan skal disse pengene fordeles, og rekker de å bli fordelt før vårflommen setter inn?


Les hele debatten