Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til landbruksministeren

Datert: 06.02.1997
Besvart: 12.02.1997 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): Synnøve Finden Meierier A/S har planer om tapping av konsummelk ved sitt anlegg i Alvdal. Planene vil føre til at meieriene i Nord-Østerdal må kjøre urimelig lange transportavstander og nedlegging av arbeidsplasser andre steder. Samtidig er det en betydelig overkapasitet i meierisamvirket.

Vil statsråden ta initiativ til at denne uheldige og unødvendige overinvesteringen kan stoppes?


Les hele debatten