Spørretimespørsmål fra Harald U. Lied (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Harald U. Lied (H)

Spørsmål

Harald U. Lied (H): "Colombo-kommisjonen, der Knut Frydenlund var norsk medlem, fremmet i 1986 forslag om et europeisk charter for studenter og unge lærlinger som et middel til å styrke europeisk samarbeid. Forslaget har fått Europarådets støtte.

Hva kan gjøres fra norsk side for å følge opp mulighetene for å bedre udannelsesmulighetene for europeisk ungdom?"

(Trukket, interpellasjon)


Les hele debatten