Spørretimespørsmål fra Kåre Kristiansen (KrF) til kirke- og undervisningsministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Kåre Kristiansen (KrF)

Spørsmål

Kåre Kristiansen (KrF): "I Vårt Land den 11. desember 1987 opplyses det at den støtte som har avløst tidligere arealtilskudd til kirke- og menighetshus vil føre til en reduksjon i støtten til en rekke hittil støtteberettigede, frikirkelige nybygg.

Medfører dette riktighet og vil departementet på denne måten bryte de forutsetninger som har ligget til grunn for oppstartingen av disse pro- sjekt?" (Trukket)


Les hele debatten