Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 02.03.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Barneombudets oppgave er å ivareta barnas interesser i "voksensam- funnet". Barneombudet har fått stadig flere oppgaver og gjøremål.

Hva kan statsråden gjøre for å styrke barneombudet slik at de økte opp- gavene kan ivaretas?"


Les hele debatten