Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 02.03.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Ved valg til kommunale utvalg, styrer og råd har borgerlige partier krevd at alle valg i vedkommende kommune skal avholdes som forholdstalls- valg.

Kan noe gjøres for å hindre slike omgåelser av likestillingslova?"


Les hele debatten