Spørretimespørsmål fra Reidun Andreassen (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Reidun Andreassen (A)

Spørsmål

Reidun Andreassen (A): "Det ble i 1987 bevilget 100 mill. kr. ekstra for å rette opp skjev- hetene for enkepensjonistene. Dette var noe, men på langt nær nok.

Kan statsråden svare på om det er arbeidet noe mer med samordningsloven som kan forbedre situasjonen, spesielt for enkene?" (Trukket)


Les hele debatten