Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 02.03.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Omsorgsyrkene domineres av kvinnelige arbeidstakere, men ledelses- funksjoner innen disse yrkene innehas svært ofte av menn.

Hva kan gjøres for å rette på dette, slik at flere kvinner bekler lederstillinger samtidig som vi beholder eller øker den mannlige arbeids- kraft i denne sektoren?"


Les hele debatten