Spørretimespørsmål fra Åsa Solberg Iversen (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 02.03.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

Åsa Solberg Iversen (A)

Spørsmål

Åsa Solberg Iversen (A): "Norge står som arrangør av den store kvinnekonferansen "Nordisk Forum" som skal arrangeres i Oslo i tiden 30. juli-7. august 1988.

Mener statsråden at denne konferansen kan få noen betydning for like- stillingsutviklingen i Norden i framtida?"


Les hele debatten