Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 16.03.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Stortinget har forutsatt at den nye ordningen med hovedfagstipend skulle gjelde alle som tar høyere utdanning ut over 5 års varighet, eller hovedfag ved universitetet. Dette er ikke oppfylt.

Hva vil departementet gjøre for at ordningen skal gjelde alle med studier normert til mer enn 5 år?"


Les hele debatten