Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til olje- og energiministeren

Datert: 03.02.1997
Besvart: 12.02.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Redningstjenesten utenfor kysten av Nord-Norge kan bli svekket som følge av Statoils planer om å stanse salg av drivstoff ved 13 flyplasser i Nord-Norge. Redningshelikoptrene vil dermed få færre steder hvor der kan fylles drivstoff, noe som vil gå utover redningstjenesten.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at redningstjenesten utenfor kysten av Nord-Norge blir dårligere?


Les hele debatten