Spørretimespørsmål fra Ernst Wroldsen (A) til kultur- og vitenskapsministeren


Fremsatt av: Gunn Vigdis Olsen-Hagen ()
Besvart: 16.03.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Ernst Wroldsen (A)

Spørsmål

Ernst Wroldsen (A): "Den regionale komite for medisinsk forskningsetikk, som har ansvaret for omlag halvparten av denne forskningen, står i fare for å måtte nedlegge sin virksomhet på grunn av manglende ressurser.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at komiteens viktige oppgaver kan bli utført også i framtiden?"

(Tatt opp av representanten Gunn Vigdis Olsen-Hagen)


Les hele debatten