Spørretimespørsmål fra Lars Velsand (Sp) til miljøvernministeren


Besvart: 16.03.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Lars Velsand (Sp)

Spørsmål

Lars Velsand (Sp): "Det foreligger nå en rapport fra NIVA som viser at Hunnselva, som går fra Einafjorden til Mjøsa, er en av landets mest forurensede elver.

Hvilke tiltak vil departementet sette i verk for å berge Hunnselva?"


Les hele debatten