Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til justisministeren


Besvart: 16.03.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Justisministeren bebuder en revisjon av tvangfullbyrdelseslovens kap. 9 fremlagt høsten 1988.

Hva vil hun gjøre for i mellomtiden å hindre at hus ved 3. gangs tvangsauksjon blir solgt til en altfor lav pris?"


Les hele debatten