Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til sosialministeren


Besvart: 16.03.1988 av sosialminister Tove Strand

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Et informasjonsprosjekt som tar sikte på å forebygge seksuelle over- grep mot barn står i fare for å stoppe opp på grunn av manglende bevilgninger.

Hvordan vil Regjeringen følge opp dette viktige arbeidet?"


Les hele debatten