Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til sosialministeren


Besvart: 16.03.1988 av sosialminister Tove Strand

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Fødende kvinner fra Oslo/Akerhus-området som får plass ved Riks- hospitalets kvinneklinikk, blir nå sendt hjem etter to dager for flergangs- fødende og etter tre dager for førstegangsfødende. Reduksjon i liggedager begrunnes med plassmangel.

Hva kan gjøres for å legge forholdene til rette for fødende i Oslo og Akershus?"


Les hele debatten