Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til næringsministeren


Besvart: 23.03.1988 av næringsminister Finn Kristensen

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Formannen i Statens forhandlingsutvalg for nye industritiltak, Odd Gøthe, har nylig skrevet en bok, hvor han til dels detaljert har omtalt sitt arbeid i utvalget.

Frykter statsråden at dette kan påvirke industriselskapers vilje til i framtiden å gi fortrolige opplysninger til utvalget?"


Les hele debatten