Spørretimespørsmål fra Brita Borge (H) til fiskeriministeren


Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 23.03.1988 av kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Brita Borge (H)

Spørsmål

Brita Borge (H): "Fiskerne på Vestlandet mangler i dag god nok sikkerhetsopplæring. Fedje Treningssenter har både kapasitet og kompetente lærere til å ta seg av dette.

Kan statsråden vurdere å ta Treningssenteret i bruk i sikkerhetsopp- læring for Vestlandsfiskerne?"


Les hele debatten