Spørretimespørsmål fra Hanna Kvanmo (SV) til fiskeriministeren


Fremsatt av: Asle Amundsen ()
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 23.03.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Hanna Kvanmo (SV)

Spørsmål

Hanna Kvanmo (SV): "Utenlandske trålere er ved flere anledninger bragt inn til norsk havn fordi fangstene har inneholdt betydelige mengder yngel og småfisk. I enkelte tilfelle dreier det seg om flere fartøy tilhørende samme rederi, og ilagte bøter for overtredelsene har vært urimelig lave.

Vil fiskeriministeren gå inn for strengere reaksjoner mot slike over- tredelser?" (Spørsmålet ble tatt opp av Asle Amundsen)


Les hele debatten