Spørretimespørsmål fra Jon Bakken (SV) til sosialministeren


Besvart: 23.03.1988 av sosialminister Tove Strand

Jon Bakken (SV)

Spørsmål

Jon Bakken (SV): "De psykiatriske sykehjem er fortsatt fylkenes ansvar. Flere desentra- liserte psykiatriske sykehjemsavdelinger er bygd sammen med somatiske sykehjem. På Frøya og i Selbu står disse avdelingene fortsatt tomme, bl.a. grunnet rekrutteringsproblem av nøkkelpersonell.

Hva mener sosialministeren kan gjøres for å løse dette problemet?"


Les hele debatten