Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til landbruksministeren


Besvart: 23.03.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Dommen i den såkalte "Løvlid-saka" tyder på at småfe-eiere har mindre rettsvern enn andre beiterettighetshavere.

Vil departementet i forbindelse med revisjon av gjerde- og beitelova, sørge for ei endring, slik at småfe-eierne ikke presses ut av beite- områdene?"


Les hele debatten