Spørretimespørsmål fra Terje Granerud (A) til landbruksministeren


Besvart: 23.03.1988 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Terje Granerud (A)

Spørsmål

Terje Granerud (A): "Skog-sprøyting med kjemiske midler (glyfosat) fra luftfartøy er i dag meget omstridt.

Vil departementet ta initiativ til et forbud mot slik sprøyting, even- tuelt gi lokale helsepolitiske myndigheter større innflytelse ved behand- lingen av søknader om slik sprøyting?"


Les hele debatten