Spørretimespørsmål fra Terje Granerud (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 23.03.1988 av forbruker- og administrasjonsminister Anne-Lise Bakken

Terje Granerud (A)

Spørsmål

Terje Granerud (A): "Husbankens kvoter for lån til oppføring av nye barnehager er i dag for små i forhold til etterspørselen etter slike lån.

Hva vil departementet gjøre for at flere søknader kan imøtekommes?"


Les hele debatten