Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 13.04.1988 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Vil statsråden legge fram forslag om kulturlov, slik et flertall gikk inn for i Innst. S. nr. 132 for 1984-85?"