Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 13.04.1988 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Leiande ekspertar meiner at rømt oppdrettslaks betyr ein stor fare for dei ville laksestamma på grunn av arvemessig svekking av bestandane.

Kva gjer miljøvernministeren med dette problemet?"


Les hele debatten