Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til forsvarsministeren


Besvart: 13.04.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Under den siste NATO-øvinga Arrowhead Express blei det gjort omfattande materielle øydeleggingar, og menneske og dyr blei påført store plager. Folket i lokalsamfunna opplevde øvinga som organisert hærverk og terror.

Kva vil bli gjort for å sikre at øvingar blir gjennomførte på ein måte som er akseptabel for folk i lokalsamfunna?"


Les hele debatten