Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke- og undervisningsministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Stortingsflertallet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, har vedtatt en styrking av kap. 250 Private skoler, post 70 Tilskott, med 10 mill. kroner på årets statsbudsjett.

Hvorfor er ikke pengene fordelt?"

(Trukket)


Les hele debatten